Om oss

Chalmers Golfsällskap är samlingsplatsen för golfande chalmerister. Roliga tävlingar, nya golfkompisar och riktigt mycket gött häng.

Historia

Chalmers Golfsällskap grundades under sommaren 2015 av William Flodin (M14), Pontus Johansson (M14) och Marcus Thomson (M14).

Uppstartsafasen

När våren hade tagit fart på riktigt och golfsuget åter blev påträngande, gjorde sig det faktum att Chalmers saknade en samlingsplats för golfande teknologer känt för de tre maskinstudenterna. Efter upptäckten tog det inte lång tid innan föreningsansökan var inskickad till kårfullmäktige och (golf)bollen var satt rullning. Efterföljande veckor spenderades näst enkom i maskinsektionens källare med en nyinförskaffad puttingmatta, en gammal ”Ping Anser” mässingsputter och en och annan skotsk starkdryck. Där och då utformades det som vi idag kallar Chalmers Golfsällskap (CGS).

Nuläget

Idag är CGS en del av kårföreningen Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS), en sportförening som samlar en del av studentkårens sportintresse och bedriver skötsel och utveckling centralt. CIS har det juridiska ansvaret för golfsektionen men golfsällskapet bedriver och styr sin egen verksamhet likt en vanlig förening, med styrelse som väljs vid  årsmötet.

Vision

CGS mål är att främja golfintresset hos alla Chalmers golfintresserade teknologer. Med aktiviteter av varierat slag, såsom tävlingar och golfresor, ökar CGS möjligheten till golfspel. CGS är navet som sammanknyter alla golfutövare på skolan, oavsett spelnivå. Alla är välkomna som medlemmar.

Golfbanan

En viktig del i CGS arbete är att knyta samman högskolans teknologer med Chalmers Golfklubb och genom golfklubbens teknologkommitté verka för teknologers intresse på klubben.

Styrelse 2017/2018

 

Daniel Eineving
Ordförande
Marcus Vikén
Ekonomiansvarig
Nellie Jönsson
Tävlingsansvarig